dinsdag 16 juli 2013

Cosette, Les misérable

It's been a long while since I posted here.  Due to family circumstances I haven't sculpted for a while. This is the beginning of Cosette. She will be a large doll, about 48cm or 19 inches high.  She's made from cernit.  
Het is een hele tijd geleden dat ik hier nog iets gepost heb.  Door familie omstandigheden heb ik een hele tijd niets meer geboetseerd.  Dit is het begin van een nieuwe pop, Cosette. Cosette wordt gemaakt van cernit.  Zij zal zo'n 48cm hoog zijn.