vrijdag 11 maart 2011

Shall we dance part 2

Bulked out the figures a bit and finished with paper tape.
De figuren zijn wat opgevuld  en daarna helemaal ingepakt in schilderstape.

On the left side on this picture you can see how I define the different planes of the torso. On the right side you can see how the muscles get definition.

Op de linkerzijde van deze afbeelding zie je hoe ik de verschillende delen van de torso aangeef.  Op de rechter zijde kan je zien hoe de spieren worden aangegeven.
Backside of the torso.  Defining muscles and bones roughly.

Achterkant van de torso.  Ruw weg aangeven van de spieren en beenderen.
She's getting sexy legs.  Too bad you won't see them after she gets dressed.

Zij krijgt sexy benen.  Jammer dat je er naderhand niets meer van zult zien als ze aangekleed wordt.
Sideview of her legs.

Zij zicht van haar benen.

maandag 7 maart 2011

Shall we dance ?...

Oh we all know the most famous movie ever, the King and I.  The version with
Yul Brynner and Deborah Kerr was amazing and turned into an evergreen.  The scene where they danced on the song "shall we dance" is probably the best known piece of the movie.

We kennen vast allemaal wel de beroemde film, the King and I.  De versie met
Yul Brynner en Deborah Kerr was echt onvergetelijk.  
De scène waarin ze dansten op het liedje "shall we dance" is ongetwijfeld het meest gekend.

Started his face last week.  Hope to get the main features of that special look Yul had during the movie.  The skull of Deborah lays there waiting, lol.

Begon zijn gezicht vorige week.  Ik hoop die speciale blik van Yul uit de film te kunnen weergeven.  De schedel voor Deborah ligt alvast klaar, lol.


First trying out the pose with wire armatures.  Getting this right is not that easy. They are not very close together because Deborah was wearing a very wide dress.

Eerst maar eens de pose uitproberen met draadarmatuur.  Niet gemakkelijk om het juist te krijgen.  Ze staan niet bepaald dicht bij elkaar want Deborah droeg een hele wijde jurk.Just another view of the wire armature.

Een andere zijde van het draad armatuur.

The beginning of the soldered armature.

Het begin van het gesoldeerde geraamte.

Almost finished Greek Goddess, not quite

Almost finished, have to do the details on the bottom of the dress and make the pillows. The dress is pure chiffon silk.

Bijna klaar.  Nog wat details afwerken aan de onderkant van de jurk en de kussens maken. De jurk is gemaakt van zuivere chiffon zijde.