maandag 28 februari 2011

Continuing the Greek Goddess

The eyes have been painted.  The ankles have been reworked.  She even had a foot amputated.

De ogen zijn geschilderd. De enkels zijn bijgewerkt.  Eén van haar voeten werd geamputeerd.
Now for some clothing and dressing the chair.

The Tibetan lamb hair has been glued on. I used a different type of fabric glue and I like it very much.  Her face has been painted, eyelashes added one by one.  Started adding some jewelry.

Het Tibetaanse lamswol is op haar hoofd gelijmd.  Ik heb een andere soort textiellijm gebruikt en die is me heel goed bevallen.  Haar gezicht is geschilderd en de wimpers zijn één voor één aangebracht.  Ik heb zelfs al wat van haar juwelen aangebracht.  Nu nog aankleden en de bekleding van het bankstel in orde brengen.

zaterdag 19 februari 2011

quick picture

Ok, lousy picture from a bad angle, promise better pictures next time.

Ok, slechte foto vanuit een slechte hoek genomen, betere foto's de volgende keer.

vrijdag 18 februari 2011

pinup update

Just finished her face.  As you can see I protect my sculptures from dust by putting them under a glass dome.

Net klaar met haar gezicht.  Zoals je kan zien bescherm ik mijn werk tegen stof door ze onder een glazen stolp te plaatsen.


Some of my other glass domes.  Just recently purchased the big one.  It's huge and made of heavy duty glass.  The good thing about it ? it was cheaper than my small ones, lol.

Een paar van mijn andere stolpen.  Ik heb net deze grote gekocht.  Hij is echt heel erg groot en van heel dik glas gemaakt.  Het goede ervan?  hij was goedkoper dan de kleine die ik al had, lol.


I've covered the chaise longue with plastic.  I don't like her feet, will have to amputate them and make new ones.

De chaise longue heb ik met plastiek bedekt.  Haar voeten zijn niet goed, dus worden ze straks geamputeerd en dan maak ik wel nieuwe.

donderdag 10 februari 2011

Continuing the lady on the sofa

As she is quite small (9inches) and laying down, I'm not soldering an armature this time.  Top part of her legs will form one block so that will be very sturdy by its self.  Just bulked out the wire armature with aluminum foil.
Aangezien ze vrij klein is, 23cm, zal ik geen geraamte solderen.  De bovenbenen zullen als het ware één blok vormen waardoor dit al erg stevig is op zichzelf.  Ik heb het draadgeraamte wat volume gegeven door er aluminiumfolie rond te doen.  Daarna heb ik het afgewerkt met schilders tape.

Torso is being shaped.  Starting one arm also because I have to be sure I can sculpt the muscles in the right shape as she lays with her arm higher than her body.

De torso krijgt vorm.  Ook aan één arm begonnen zodat ik er zeker van ben dat ik de spieren de juiste vorm kan geven

Top part of the legs are being shaped.  As you can see they form one piece laying on top of one another.

Dijen worden gevormd.  Zoals je kan zien vormen die één geheel.

Shaping the lower part of the legs. Everything is still rough.  You can clearly see that the form of the top leg is not quite right yet. Will work on that later on.

De onderbenen krijgen vorm.  Je kan duidelijk zien dat de bovenste dij nog niet de juiste vorm heeft.   Daar wordt straks aan verder gewerkt.  

woensdag 9 februari 2011

Belgian doll artists

Belgium is a very small country, squeezed between France, Germany and the Netherlands. Although we are such a tiny country we do have some great doll makers too.Unfortunately they are not very well known as none of them are members of Niada or Vep and only one of dabida I would like you all to take a look at this website where a lot of them are introduced together. Enjoy the work of all of these talented ladies and gents.
http://www.belgiandollartists.com/
The picture I'm showing here is by a very, very talented man who makes caricatures of famous people like this one, our king Albert II
Starting something new

Time for something new.  Tijd voor iets nieuws
Just a rough sketch of what's to come.

Een ruwe schets van wat ik wil maken.

This couch in cast iron I bought last year, will make a great setting for a new doll.

Deze sofa in gietijzer kocht ik vorig jaar.  Wordt een mooi stuk om een pop bij te maken.


Played with some lego yesterday.  I made this skull to go inside the head.  Rired it and then made a press mold for it using two components bleu silicone.

Gisteren wat met lego blokjes gespeeld.  Ik heb deze schedel gemaakt voor het hoofd.  Ik heb het gebakken en er dan een mal van gemaakt met twee componenten blauwe silicone.
 Zo ziet de mal eruit aan de buitenkant.  Zoals je kan zien is dit voor een hoofd van ongeveer 3 cm.

This is how the mold looks on the outside.  As you can see this is for an head of approximately 3cm.
De binnenkant van de mal.
The inside of the mold.

maandag 7 februari 2011

Wigging and dressing swan lakeOh look at me, I can stand on my own two feet!  He's perfectly balanced and can stand on his own. Posing in front of the computer, lol.

Oh, kijk eens naar mij, ik kan alleen staan!  Hij is perfect in balans en blijft mooi alleen staan.  Effe poseren voor de computer, lol.

Both of them are dressed.  Dressing her was not the most easy task in the world.  She has her hands in front of her body.  Had to slip the fabric in between the hands and the torso using tweezers.  Making the top part fit seemed to take forever.  Top part of her skirt are separate pieces of fabric.

Alle twee netjes aangekleed.  Haar aankleden liep niet bepaald van een leien dakje.  Om de stof tussen haar armen en torso te krijgen had ik een pincet nodig.   Het bovenstuk van de jurk passen krijgen leek wel een eeuwigheid te duren.  De bovenkant van haar rokje zijn aparte stukjes stof.
She has a nice smile on her face and he seems to be very passionate.  Eyelashes have been applied one by one ( with a lot of patience!!!).  

Zij heeft een leuke glimlach op haar gezicht en hij is vol passie.  Wimpers zijn één voor één aangebracht ( met heel veel geduld !!!)
Applying hair.  Here I have used viscose and fabritac.  Having some problems with the fabritac.  I'm half way the bottle, it's so thick I have to store it upside down, so too much glue comes out of the bottle and keeps on coming out when closing it, very messy, grrrr...

Haar aanbrengen.   Hier heb ik viscose gebruikt en fabritac.  De fabritac bezorgt mij problemen. De fles is half vol  en de lijm is zo dik dat ik de fles ondersteboven bewaar.  Maar er komt nu telkens teveel lijm uit en er blijft lijm uitkomen als ik de fles wil sluiten, slordige boel !!!
zondag 6 februari 2011

Painting and dressing swan lake

He has been painted, using a wash of burnt umber, raw umber and raw sienna and retarder.  Blushing was done using brick red by Folk Art.  Tights and boots are painted with Genesis paint.
Trying on scraps of fabric to see what fits him.

Hij werd geschilderd, door hem een wassing te geven van omber gebrand, rauwe omber en rauwe sienna en vertrager.   Kousen en laarzen zijn met genesis geschilderd.
Stukjes stof worden rond hem gespeld om te zien hoe die eruit zien op de pop zelf.Trying on how the sleeve will fit.

Even uitzoeken hoe de mouw zal passen.


I want the diamond shapes on his front to be less wide.  Heating the fabric while holding it will do this.

Ik wil graag dat de ruitenvormen vooraan smaller worden.  De stof verwarmen en tegelijk in de hoogte rekken zal ervoor zorgen dat die vorm permanent wordt.She's been painted too.  Her stockings are painted with genesis paints.  Trying out some tule for size.  This one is a bit too hard, should be a softer tule.

Ook zij is geschilderd.  Haar kousen zijn met genesis verf geschilderd.  Een stukje tule geknipt voor de maat.  Deze tule is toch wat te hard, op zoek naar zachtere tule dus.

zaterdag 5 februari 2011

Continuing the Swan Lake

His torso and legs have been cured and sanded.  Using fimo liquid as a glue, arms and head have been added.
She has been sanded too and arms and head have been added.
As you can see her arm is very close to her body.  I will have to make sure that during baking the arm doesn't touch the body. I need room to slip the fabric of her dress between her torso and her arms.

Just checking again to see how well they fit together.  The arms are in the right position.

His right hand will be on her upper arm , his left hand in her waist. This has to be really exact to look good and credible

Look how his arm is close to her body and her leg goes behind his.   As this pose is right, the hands can now be added.
Hands added carefully.  Her hands are just not touching her body, his are on her body.  He's holding her very naturally
View of the male without the female.  His torso will not be more detailed than this, for the only reason that he will be dressed.   His tights will be painted, but the top part will be dressed.


Before baking I slip some aluminum foil between her hands and her body, just enough to have room for the fabric of her dress later on.  Now both can be cured.