donderdag 27 december 2012

Nieuwe pop in wording met draaiend hoofd. New doll in the works with moveable head


Foto's uit het boek kinderanatomie op maat geprint.  Basis armatuur met klei bekleed.  Op extra hoge temperatuur ( 140°C ) gebakken.  De klei is nu extra sterk en nog steeds flexibel. Dit zorgt voor een sterke pop en maakt apoxie overbodig.  

Pictures from the book Children's anatomy printed to size.  Base armature has been covered with clay.  Baked to extra high temperature ( 140°C ).  Making the clay extra strong and still flexible.  This makes for a very sturdy doll and makes apoxy unnecessary.  


Kinderen van 8 jaar hebben een extra holle rug.  Heel belangrijk als je het armatuur maakt.
Children of 8 years old have a very arched back.  Very important to take into consideration when making the armature.