zaterdag 9 april 2011

Continuing the doll in the armchair. Vervolg op de pop in de fauteuil

I chose to put up some pictures where the newly added parts are still very rough.  So you can see I don't get it all smooth and right from the first minute either.

Ik heb ervoor gekozen om foto's te plaatsen waarop de nieuw toegevoegde onderdelen nog erg ruw zijn.  Zodat je ziet dat het ook bij mij niet van de eerste minuut glad en juist is.

view from the left.

Vanaf de linkerkant gezien.

donderdag 7 april 2011

New doll in the works / Nieuwe pop in de maak

Bought this lovely armchair on the dollshow in Hasselt.  Couldn't wait to make a doll for it.
Ik kocht deze leuke armstoel in Hasselt.  Ik wilde er gelijk een pop voor maken
I put some cling film on the chair to protect it from oilstains due to the clay.
Beginning the pose with a wire armature as usual.

I heb wat plastiek folie over de stoel gedaan om de stof te beschermen tegen vetvlekken door de klei.
Zoals gewoonlijk begin ik de pose met een draadgeraamte.

Ze begint al wat vorm te krijgen.

She's starting to get shape.Still rough but the initial shape is there.

Nog steeds erg ruw maar wel al de goede vorm.

maandag 4 april 2011

Dollshow Hasselt Poppen- en berenbeurs Hasselt

Koosje Dreier
Koosje Dreier
Christina Winkler
Christina Winkler
Christina Winkler
Thea Tummers
Reborn
reborn
Reborn
Greta Stockfleth
Greta Stockfleth
Greta Stockfleth
Corrie van Gossum
Corrie van Gossum
Corrie van Gossum
Corrie van Gossum
Corrie van Gossum
Rina van Gossum
Rina van Gossum
Rina van Gossum
Rina van Gossum
Suzan Wolters
Suzan Wolters
Suzan Wolters
Suzan Wolters
Suzan Wolters
Margret Wirtz

Margret Wirtz


some lovely antique lace I bought.  Ik kocht ook prachtig antiek kant.

And as usual I forgot to take pictures of my own booth.  Zoals gewoonlijk vergat ik weer eens foto's te nemen van mijn eigen stand.