zaterdag 21 april 2012

another cupboard / nog een kast !

A very old and battered cupboard with ugly green fabric.
Een oude versleten kast met lelijke groene stof. Without the ugly fabric and new backs in the cupboards.
Zonder de lelijke stof en nieuwe achterwanden in de kasten. 

Some paint can work miracles.
Een likje verf kan wonderen doen.
Still a lot of work to do.
Nog veel werk te doen.

donderdag 19 april 2012

Afgewerkte kast / finished cupboardSome of my paints sorted.
Een aantal van mijn flesjes verf netjes gesorteerd.

Work in progress by some of my students.
Werk in uitvoering van een aantal cursisten. 

vrijdag 13 april 2012

Painting cupboards / Kasten schilderen

Old second hand pine cupboard.
Oude tweedehands grenen kast.


Primed in white.
Laagje witte primer


Color on the middle beam in my studio.
Kleur op de middenbalk in mijn atelier.

Backwall same color as the beam
achtermuur zelfde kleur als de balk

donderdag 12 april 2012

Another studio update paint !!!!!

Styrofoam tiles on the walls.  Moldings on the ceiling.
Styropor tegels tegen de muur. Sierlijsten langs het plafond.

Masking tape everywhere.
Afplaktape overal.

First layer of paint.
Eerste laag verf.


Walls are drying, the lighter colors are dried spots.
De muren drogen, de lichtere kleuren zijn droge vlekken.

Drybrushing the moldings. Wondering why I have a stiff neck and a headache?
Drybrushen van de sierlijsten.  Vraag je je af waarom ik een stijve nek heb en hoofdpijn?dinsdag 10 april 2012

studio update

The ceiling is finished.  My son has proved to be a great help.
Het plafond is klaar.  Mijn zoon heeft flink de handen uit de mouwen gestoken.  


New laminate flooring.  And dust, dust, dust...
Nieuwe laminaatvloer en stof, stof, stof...


Now I can finally see what the floor really looks like.
Nu kan ik eindelijk zien hoe de vloer er echt uit ziet.

Ready for the next step.
Klaar voor de volgende stap. Styrofoam tiles on the walls.
Styropor tegels tegen de wanden.

Sometimes it's fun.
Soms is het leuk.

Sometimes it's a lot of fun !!!
Soms is het wel heel erg leuk !!!!

While one plays with the dog the other works on the electricity.
Terwijl er eentje speelt werkt de ander aan de elektriciteit.


vrijdag 6 april 2012

My demolished studio / mijn gesloopt atelier

So we had major water problems in my studio due to a leaky roof.  The damage was quite severe. This means we are now completely renovating the teaching studio.  If you had been asking yourself why I haven't been posting pictures about dolls lately, well this is why, take a look at what I'm up to now.


We hadden gigantische water insijpeling in het atelier door een lek dak.  De schade was behoorlijk groot.  Dit betekent dat we het lesatelier nu compleet moeten renoveren. Mocht je je al afgevraagd hebben waarom ik de laatste tijd geen poppen meer op mijn blog zet, wel nu zie je wat ik allemaal uitspook.

Water damage and mold.  The plaster needs to be removed and the whole ceiling must go.
Water schade en schimmel. Het pleisterwerk moet verwijderd worden en het plafond moet afgebroken worden. 

My son in law is enjoying himself with chopping away the sideboards.
Mijn schoonzoon vindt plinten verwijderen een hele leuke job.

Slate tiles where the new stove will come.
Leisteen tegels waar de nieuwe kachel komt.

New plaster !
Nieuw pleisterwerk !

This is where my kitchen used to be.
Dit is waar mijn keuken ooit stond.

No more ceiling !
Geen plafond meer !

Nieuw plafond, joepie !
New ceiling, hooray !!!

second part of the new ceiling.
Het tweede gedeelte van het nieuwe plafond.