donderdag 27 december 2012

Nieuwe pop in wording met draaiend hoofd. New doll in the works with moveable head


Foto's uit het boek kinderanatomie op maat geprint.  Basis armatuur met klei bekleed.  Op extra hoge temperatuur ( 140°C ) gebakken.  De klei is nu extra sterk en nog steeds flexibel. Dit zorgt voor een sterke pop en maakt apoxie overbodig.  

Pictures from the book Children's anatomy printed to size.  Base armature has been covered with clay.  Baked to extra high temperature ( 140°C ).  Making the clay extra strong and still flexible.  This makes for a very sturdy doll and makes apoxy unnecessary.  


Kinderen van 8 jaar hebben een extra holle rug.  Heel belangrijk als je het armatuur maakt.
Children of 8 years old have a very arched back.  Very important to take into consideration when making the armature.  

donderdag 29 november 2012

Some more work in progress/ wat meer werk in uitvoering

Photobucket

The faces still need some work, getting there ever so slowly.  The armature has a layer of clay and had a good hard bake. Look at the difference in color between baked and non baked clay.  The clay is over
baked making it extra durable.
De gezichtjes hebben nog wat extra werk nodig, traag maar zeker gaan ze vooruit.  Het geraamte heeft een laagje klei gekregen.  Die is extra hard gebakken.  Zie je het verschil in kleur tussen de gebakken en niet gebakken klei?  De klei is op een iets te hoge temperatuur gebakken zodat die nog harder en sterker is.

Photobucket
Starting the torso
Begin van de romp

Photobucket
Look, one leg, bit lumpy, lol
Kijk eens aan, 1 been !  wel een beetje bobbelig, vind je niet,lol ?