vrijdag 18 februari 2011

pinup update

Just finished her face.  As you can see I protect my sculptures from dust by putting them under a glass dome.

Net klaar met haar gezicht.  Zoals je kan zien bescherm ik mijn werk tegen stof door ze onder een glazen stolp te plaatsen.


Some of my other glass domes.  Just recently purchased the big one.  It's huge and made of heavy duty glass.  The good thing about it ? it was cheaper than my small ones, lol.

Een paar van mijn andere stolpen.  Ik heb net deze grote gekocht.  Hij is echt heel erg groot en van heel dik glas gemaakt.  Het goede ervan?  hij was goedkoper dan de kleine die ik al had, lol.


I've covered the chaise longue with plastic.  I don't like her feet, will have to amputate them and make new ones.

De chaise longue heb ik met plastiek bedekt.  Haar voeten zijn niet goed, dus worden ze straks geamputeerd en dan maak ik wel nieuwe.

1 opmerking: