donderdag 10 februari 2011

Continuing the lady on the sofa

As she is quite small (9inches) and laying down, I'm not soldering an armature this time.  Top part of her legs will form one block so that will be very sturdy by its self.  Just bulked out the wire armature with aluminum foil.
Aangezien ze vrij klein is, 23cm, zal ik geen geraamte solderen.  De bovenbenen zullen als het ware één blok vormen waardoor dit al erg stevig is op zichzelf.  Ik heb het draadgeraamte wat volume gegeven door er aluminiumfolie rond te doen.  Daarna heb ik het afgewerkt met schilders tape.

Torso is being shaped.  Starting one arm also because I have to be sure I can sculpt the muscles in the right shape as she lays with her arm higher than her body.

De torso krijgt vorm.  Ook aan één arm begonnen zodat ik er zeker van ben dat ik de spieren de juiste vorm kan geven

Top part of the legs are being shaped.  As you can see they form one piece laying on top of one another.

Dijen worden gevormd.  Zoals je kan zien vormen die één geheel.

Shaping the lower part of the legs. Everything is still rough.  You can clearly see that the form of the top leg is not quite right yet. Will work on that later on.

De onderbenen krijgen vorm.  Je kan duidelijk zien dat de bovenste dij nog niet de juiste vorm heeft.   Daar wordt straks aan verder gewerkt.  

2 opmerkingen: