maandag 28 februari 2011

Continuing the Greek Goddess

The eyes have been painted.  The ankles have been reworked.  She even had a foot amputated.

De ogen zijn geschilderd. De enkels zijn bijgewerkt.  Eén van haar voeten werd geamputeerd.
Now for some clothing and dressing the chair.

The Tibetan lamb hair has been glued on. I used a different type of fabric glue and I like it very much.  Her face has been painted, eyelashes added one by one.  Started adding some jewelry.

Het Tibetaanse lamswol is op haar hoofd gelijmd.  Ik heb een andere soort textiellijm gebruikt en die is me heel goed bevallen.  Haar gezicht is geschilderd en de wimpers zijn één voor één aangebracht.  Ik heb zelfs al wat van haar juwelen aangebracht.  Nu nog aankleden en de bekleding van het bankstel in orde brengen.

1 opmerking: