vrijdag 6 april 2012

My demolished studio / mijn gesloopt atelier

So we had major water problems in my studio due to a leaky roof.  The damage was quite severe. This means we are now completely renovating the teaching studio.  If you had been asking yourself why I haven't been posting pictures about dolls lately, well this is why, take a look at what I'm up to now.


We hadden gigantische water insijpeling in het atelier door een lek dak.  De schade was behoorlijk groot.  Dit betekent dat we het lesatelier nu compleet moeten renoveren. Mocht je je al afgevraagd hebben waarom ik de laatste tijd geen poppen meer op mijn blog zet, wel nu zie je wat ik allemaal uitspook.

Water damage and mold.  The plaster needs to be removed and the whole ceiling must go.
Water schade en schimmel. Het pleisterwerk moet verwijderd worden en het plafond moet afgebroken worden. 

My son in law is enjoying himself with chopping away the sideboards.
Mijn schoonzoon vindt plinten verwijderen een hele leuke job.

Slate tiles where the new stove will come.
Leisteen tegels waar de nieuwe kachel komt.

New plaster !
Nieuw pleisterwerk !

This is where my kitchen used to be.
Dit is waar mijn keuken ooit stond.

No more ceiling !
Geen plafond meer !

Nieuw plafond, joepie !
New ceiling, hooray !!!

second part of the new ceiling.
Het tweede gedeelte van het nieuwe plafond.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten