zaterdag 9 april 2011

Continuing the doll in the armchair. Vervolg op de pop in de fauteuil

I chose to put up some pictures where the newly added parts are still very rough.  So you can see I don't get it all smooth and right from the first minute either.

Ik heb ervoor gekozen om foto's te plaatsen waarop de nieuw toegevoegde onderdelen nog erg ruw zijn.  Zodat je ziet dat het ook bij mij niet van de eerste minuut glad en juist is.

view from the left.

Vanaf de linkerkant gezien.

1 opmerking: