maandag 7 maart 2011

Shall we dance ?...

Oh we all know the most famous movie ever, the King and I.  The version with
Yul Brynner and Deborah Kerr was amazing and turned into an evergreen.  The scene where they danced on the song "shall we dance" is probably the best known piece of the movie.

We kennen vast allemaal wel de beroemde film, the King and I.  De versie met
Yul Brynner en Deborah Kerr was echt onvergetelijk.  
De scène waarin ze dansten op het liedje "shall we dance" is ongetwijfeld het meest gekend.

Started his face last week.  Hope to get the main features of that special look Yul had during the movie.  The skull of Deborah lays there waiting, lol.

Begon zijn gezicht vorige week.  Ik hoop die speciale blik van Yul uit de film te kunnen weergeven.  De schedel voor Deborah ligt alvast klaar, lol.


First trying out the pose with wire armatures.  Getting this right is not that easy. They are not very close together because Deborah was wearing a very wide dress.

Eerst maar eens de pose uitproberen met draadarmatuur.  Niet gemakkelijk om het juist te krijgen.  Ze staan niet bepaald dicht bij elkaar want Deborah droeg een hele wijde jurk.Just another view of the wire armature.

Een andere zijde van het draad armatuur.

The beginning of the soldered armature.

Het begin van het gesoldeerde geraamte.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten